Privacy verklaring

Wat is het doel van de Vaccinmonitor?

Voordat de griepvaccinatie en/of de pneumokokkenvaccinatie aan u gegeven mag worden, worden deze vaccins goed onderzocht. De vaccins kunnen hierdoor veilig gegeven worden. Toch kunnen er, nadat u deze vaccinatie(s) gekregen heeft, klachten optreden. Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt deze klachten, zodat er snel informatie beschikbaar is om welke klachten het gaat. In de toekomst kunnen mensen zoals u en ik hierdoor beter geïnformeerd worden.


Persoonsgegevens

Bijwerkingencentrum Lareb hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Bijwerkingencentrum Lareb verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit gebeurt volgens het Algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die gevraagd worden, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier kan gecontroleerd worden dat één persoon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. Het ICT-systeem haalt hier automatisch uw e-mailadres uit om de e-mails naar u te verzenden. De onderzoeksresultaten zijn daarmee niet tot u als persoon te herleiden. Alleen in incidentele gevallen, bijvoorbeeld als we met uw toestemming extra informatie opvragen, worden uw onderzoeksgegevens aan uw persoonsgegevens gekoppeld. Indien aanvullende informatie gewenst is, wordt dit uitsluitend met uw toestemming, als deelnemer, opgevraagd. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven in de vragenlijst, nemen we per e-mail contact met u op om aan te geven wat we precies willen opvragen en bij wie we dit willen opvragen. U kunt op dat moment beslissen of u daar wel of geen toestemming voor geeft. Ook batchnummers van gegeven vaccinaties worden alleen bij uw huisarts opgevraagd indien u hier toestemming voor gegeven heeft. Persoonsgegevens zoals vaccinatiedatum en de naam en plaats van uw huisartsenpraktijk worden gebruikt om het batchnummer op te vragen. De gegevensuitwisseling zal hierbij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen plaatsvinden. De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt zijn (persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie):

Bijzondere persoonsgegevens en medische gegevens zoals:


Uitnodiging

U heeft zich vrijwillig via de website aangemeld als deelnemer aan de Vaccinmonitor. U neemt pas deel als u de toestemmingsverklaring in het aanmeldformulier heeft ingevuld en zelf aangegeven heeft dat u daadwerkelijk mee wilt doen. Dit doet u door, nadat u het aanmeldformulier heeft verzonden, binnen 48 uur te klikken op de activatielink die wij u sturen. Als u na aanmelding besluit niet mee te doen, worden uw gegevens automatisch en ongezien na 7 dagen door het systeem verwijderd. Zorgverleners worden niet geïnformeerd of u deelneemt aan de Vaccinmonitor. Zij hebben geen inzage in uw antwoorden van de vragenlijsten. Alleen met uw expliciete toestemming zal Bijwerkingencentrum Lareb in een enkel geval aanvullende informatie bij uw zorgverlener opvragen.


Delen met derden

In sommige gevallen wordt er in de vragenlijst een opvallende of ernstige situatie gemeld. Deze situaties kunnen samen met enkele medische gegevens maar zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon), gedeeld worden met:

Het doel hiervan is dat deze partijen de nationale en internationale vaccinveiligheid zo kunnen bewaken en indien er noodzaak toe is passende maatregelen treffen.

In incidentele gevallen kunnen gegevens, ontdaan van persoonsgegevens, gebruikt worden voor onderzoek door andere partijen. Dit gebeurt alleen met instemming van Bijwerkingencentrum Lareb, waarbij het onderzoek in ieder geval voldoet aan de normen en strikte voorwaarden die Bijwerkingencentrum Lareb hiervoor stelt. De onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden zonder dat dit tot één specifiek persoon te herleiden is.


Afmelden voor deelname aan de Vaccinmonitor

U kunt zich op ieder moment afmelden voor deelname aan de Vaccinmonitor. Dit kunt u doen door in te loggen op uw account en in het menu ‘Mijn vragenlijsten’ de knop ‘deelname beëindigen’ te gebruiken. Om u af te melden kunt u ook een e-mail sturen naar info@vaccinmonitor.nl. U ontvangt dan geen vragenlijsten van Vaccinmonitor meer.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling

De gegevens die in de vragenlijsten worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een afgeschermde database van Bijwerkingencentrum Lareb. De onderzoeksgegevens zijn daarmee alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb. En daarbij alleen de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken, om specifieke toestemmingen in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via e-mail (info@vaccinmonitor.nl) of bel 073-6469700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen 4 weken afhandelen.

Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens

Uw e-mailadres dat voor de communicatie over het onderzoek gebruikt wordt, wordt tot 1 jaar na het einde van uw deelname aan dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de medicijnveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.

Beveiliging

Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden verzameld via deze website, welke geheel beveiligd is middels een Transport Layer Security (TLS))-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden. Dit is te controleren in de browserbalk van uw browser waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

De onderzoeksgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.

Na uw aanmelding op deze website, zal ter controle van uw e-mailadres een activatielink naar de opgegeven mailbox worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 48 uur geldig. Als na 7 dagen niet op de activatielink is geklikt worden uw aanmeldgegevens verwijderd.

Uw persoonsgegevens en wachtwoord worden middels een encryptie (versleuteling) in de database opgenomen.

Het IP adres van de deelnemer wordt gecontroleerd om te kijken of deze op een blacklist voorkomt. Het IP adres wordt niet opgeslagen of getransporteerd. Als bij het invullen van het formulier blijkt dat het IP adres op een blacklist staat, wordt aan het einde een captcha test getoond aan de deelnemer. Dit is een controle om te bepalen of er wel of niet sprake is van een menselijke gebruiker. Ook is er een onzichtbaar veld ingebouwd in het aanmeldformulier. Zodra dit veld gevuld is, zal de captcha test getoond worden. Dit gebeurt om eventuele bots buiten te kunnen sluiten. Als binnen 5 minuten meer dan 10 keer een formulier wordt ingestuurd vanuit hetzelfde IP adres, zal deze ‘deelneemster' ook een captcha test getoond krijgen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) worden altijd geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om de huidige scrollpositie op te slaan. Deze verloopt na een sessie. Hierdoor kunnen wij vastleggen waar u in een vragenlijst gebleven bent en ervoor zorgen dat u bij het opnieuw benaderen van de vragenlijst verder kan gaan waar u de vorige keer gebleven was.

Gebruik van doorverwijzingen naar andere websites

U dient zich ervan bewust te zijn dat Bijwerkingencentrum Lareb niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die u via een link op onze website benadert. Wij raden u aan bij dergelijke websites telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van Vaccinmonitor bent als de URL (websiteadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Contactpersoon

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met Bijwerkingencentrum Lareb via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@vaccinmonitor.nl.

Bedrijfsgegevens

De uitvoering en het beheer van Vaccinmonitor wordt gedaan door:

Bijwerkingencentrum Lareb Goudsbloemvallei 7

5237 MH ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 073 - 64 69 700

E-mailadres: info@lareb.nl